O nas


Działania i plany UAB Agrėja

Podstawową działalnością firmy jest handel produktami rolnymi, handel nasionami do siewu, świadczenie usług dla rolnictwa, handel częściami maszyn rolniczych oraz handel suszarniami. Celem firmy jest zapewnienie szybkiego i wygodnego zamawiania części zamiennych Holmer, profesjonalna pomoc rolnikom podczas zbioru buraków cukrowych oraz oferowanie wysokiej jakości suszarni dla różnych firm. Firma dąży do rozszerzenia swojej działalności nie tylko na Litwie, ale także w Polsce i krajach bałtyckich.
UAB Agrėja powstała z połączenia wiedzy, umiejętności i wzajemnego zaufania trzech udziałowców. Największą wartością firmy jest współpraca, której poszukuje się zarówno ze strony dostawców, jak i klientów.
Wizja. Agrėja to niezawodny przedstawiciel znanych producentów sprzętu na Litwie, w krajach bałtyckich i w Polsce, który przybliża lokalnym firmom nowoczesny sprzęt z całego świata.
Misja. Agrėja jest częścią niezawodnego i dostępnego łańcucha współpracy między litewskimi przedsiębiorstwami a gospodarstwami rolnymi i producentami sprzętu.

POVILAS ČIŽAUSKAS

Dyrektor

Tel. Nie. +370 615 26299
El. str. info@agreja.lt

OTONAS MARTINKUS

Menedżer ds. Sprzedaży i rozwoju biznesu

Tel. Nie. +370 628 13206
El. str. otonas@agreja.lt 

Klienci o nas